ZEUS

Biton zit samen met een aantal verenigingen in andere steden in een zusterverband dat Z.E.U.S. heet. Dit staat voor Zusterlijke Eenheid Uit Saamhorigheid. Deze verenigingen zijn:

Catena in Leiden
Cleopatra in Groningen
Wolw√™ze in Leeuwarden
Karpe Noktem in Nijmegen
Liber in Amsterdam
De Bolk in Delft

Al deze verenigingen hebben een vrijblijvend en karakter waarbinnen alle leden gelijkwaardig zijn. In de praktijk betekend dit voornamelijk dat er geen ontgroening is en dat alle leden op dezelfde manier worden behandeld.

Door het jaar heen worden er verschillende zusjefeesten georganiseerd door de lidverenigingen van Z.E.U.S. Ook vind er elk jaar rond juni een zusjeskamp plaats.
Ook vinden er regelmatig Z.E.U.S. vergaderingen plaats waarbij bestuurders van alle lidverenigingen met elkaar overleggen over onder andere P.R.-beleid, acquisitie en meer algemene bestuurszaken.